Ekonomika & Podnikanie Správy

BSP neustúpi v súvislosti s RS Macedónsko

Kým nebude implementovaná dohoda medzi Bulharskom a RSM, BSP pre Bulharsko nedá zelenú rokovaniam RS Macedónsko o členstve v EÚ. Líderka ľavice Cornelia Ninova vo vysielaní Bulharskej slobodnej televízie uviedla, že táto otázka bola v rokovaniach o zostavení vlády nastavená ako „červená čiara“.

Manchester United rozhodol o budúcnosti Ronalda

Ninova trvala na tom, že dohoda medzi štyrmi stranami uvádza, že BSP potvrdzuje doteraz jednotné stanovisko Bulharska. „Vždy sme deklarovali, že podporujeme členstvo Republiky Severné Macedónsko v Európskej únii, ale nebudeme s tým súhlasiť na úkor bulharského národného záujmu a kým nebudú splnené podmienky bilaterálnej dohody medzi Bulharskom a RSM. Bulhari, neprestávajte s jazykom nenávisti, neuvádzajte skutočnú históriu v učebniciach, kým nebude rešpektovaná bulharská dôstojnosť a historické osobnosti,“ zdôraznila Ninova.

BSP neustúpi v súvislosti s RS Macedónsko