Ekonomika & Podnikanie Správy

AWN namieta proti zlúčeniu True-Dtac a tvrdí, že nová firma poruší mnohé zákony

Advanced Wireless Network Co Ltd (AWN) podala formálnu námietku proti plánovanému zlúčeniu True Corporation a Total Access Communication (Dtac).AWN, dcérska spoločnosť Advanced Info Service (AIS), zaslala list z 25. marca National Broadcasting. a Telekomunikačná komisia (NBTC), aby nedávno vyjadrili svoj nesúhlas.

Kane a Tottenham odvolávajú rokovania o novej zmluve

V liste AWN uviedla, že ak by sa týmto dvom telekomunikačným operátorom umožnilo zlúčiť, používatelia mobilných telefónov v Thajsku by boli najväčšími porazenými, keďže fúzia by ovplyvnila hospodársku súťaž.

Poukázalo na to, že počet kľúčových hráčov na telekomunikačnom trhu sa zníži z troch na dvoch a nová spoločnosť bude dominovať s trhovým podielom 53,4 percenta.

Uviedla, že fúzia by tiež účinne zablokovala vstup nových hráčov na trh.

List poukázal na to, že National Telecommunication Plc, ktorá vznikla spojením spoločností TAT Corporation Plc a CAT Telecom Plc, mala veľmi malý podiel na trhu, aby mohla čeliť gigantu, ktorý vznikne fúziou True-Dtac.

AWN v liste uviedla, že fúziou sa pod novú spoločnosť dostanú aj všetky telekomunikačné pásma, čo bude v hrubom rozpore so zákonom o telekomunikáciách, podľa ktorého sa majú pásma rozdeliť medzi viacerých operátorov. Keď fúzia prebehne, nová spoločnosť bude mať väčšiu šírku pásma, ako povoľuje zákon.

V liste sa uvádza, že ústava a zákon o NBTC vyžadujú od NBTC hlasovať proti fúzii, aby sa zabránilo monopolu a dominancii na trhu, pretože by to poškodilo spotrebiteľov. Uviedla, že charta a zákon o NBTC vyžadujú, aby komisia konala proti zlúčeniu s cieľom chrániť verejný záujem.

Akcionári oboch spoločností v pondelok samostatne hlasovali za zlúčenie. Podľa správy predloženej v pondelok thajskej burze asi 99,37 percent akcionárov spoločnosti True a 89 percent akcionárov spoločnosti Dtac hlasovalo za fúziu.

Generálny riaditeľ Dtac Sharad Mehrotra medzitým poďakoval akcionárom za hlasy „áno“ a uviedol, že nová technologicko-telekomunikačná firma vytvorená po zlúčení bude poskytovať špičkové 5G služby, ktoré pokrývajú potreby každého spoľahlivým a rýchlym servisom.

Mehrotra dodal, že nová spoločnosť nebude poskytovať len služby 5G, ale bude aj korporáciou poskytujúcou pokročilé technológie, ako sú AI, Cloud, Smart City, mediálne riešenia a vesmírne technológie.