Ekonomika & Podnikanie Správy

Azerbajdžan zvyšuje základnú cenu ropy v štátnom rozpočte na 85 dolárov za barel

Azerbajdžan (bbabo.net), - Baku, 20. júna

Stimuly na nákup chorvátskych elektromobilov sú absolútnym hitom

Berúc do úvahy prebiehajúce procesy v celosvetovom meradle a očakávania relatívne vysokých cien energetických zdrojov, v období revízie prognóz ekonomického rastu je priemerná ročná vývozná cena ropy v štátnom rozpočte Azerbajdžanu stanovená na 85 USD.

Ako bolo uvedené, odrazilo sa to v aktualizovanom návrhu zákona „O štátnom rozpočte Azerbajdžanu na rok 2022“.

Podľa dokumentu bola priemerná vývozná cena jedného barelu ropy AzeriLight za prvých 5 mesiacov roka 106,3 USD.

Spolu s makroekonomickými výsledkami za štyri mesiace tvoria základ pre spresňovanie a aktualizáciu makroekonomických prognóz na aktuálny rok aj ukazovatele fiškálnej výkonnosti za 5 mesiacov a dynamika na obchodnom trhu.

Treba si uvedomiť, že v predchádzajúcom návrhu zákona o štátnom rozpočte bola priemerná ročná vývozná cena ropy stanovená na 50 dolárov.