Správy

Slovinsko – aplikácia vyvinutá na to, aby boli zemiaky odolné voči klimatickým zmenám

Slovinsko (bbabo.net), - Ľubľana – Tím výskumníkov zo slovinského Národného inštitútu biológie (NiB) predstavil StressKnowledgeMap, aplikáciu, ktorá pomôže šľachtiteľom zemiakov vyvinúť odrody zemiakov, ktoré sú odolnejšie voči počasiu.

TSL na rozšírenie úložnej kapacity

Aplikácia spája svetové znalosti o molekulárnych mechanizmoch reakcií na stres rastlín a organizuje ich do komplexných funkčných sietí, uviedol NiB.

Informácie o génoch zapojených do stresovej reakcie boli integrované do aplikácie spolu s mRNA a transláciou mRNA do proteínov, ktoré majú funkciu v reakcii rastlín.

Vedci pod vedením Kristiny Gruden tiež opísali prepojenia medzi týmito prvkami a inými regulačnými mechanizmami, čím spojili rozptýlené poznatky z nespočetných experimentov do digitálnych nástrojov, ktoré umožňujú počítačové modelovanie stresových reakcií rastlín.

Na https://skm.nib.si môžu používatelia kontrolovať, skúmať a analyzovať údaje alebo pridávať nové údaje, ako aj exportovať ich na účely modelovania a vizualizácie.

To umožňuje vedcom spoločne zlepšovať pokladnicu vedomostí zhromaždených v aplikácii StressKnowledgeMap, uviedla NiB v tlačovej správe.

Aplikácia bola vyvinutá ako súčasť projektu Accelerated Development of Multi-Stress TolerAnt Potato (ADbbabo.netT) financovaného z programu EÚ-Horizont 2020.