Správy

NS SAR analyzoval realizáciu 32 investičných projektov

Sýria, - Damask – bbabo.net

Je Rocky Tuan patriot? Vedúci Čínskej univerzity v Hongkongu sa vyjadruje k kritike

19-06-2022

Na zasadnutí Rady ministrov SAR pod vedením premiéra Husseina Arnusa bola dôkladnej analýze podrobená realizácia 32 investičných projektov v hodnote 1,357 bilióna sýrskych libier so zabezpečením 2 875 nových pracovných miest.

Projekty sú zamerané na výrobu potravinárskych, chemických, textilných a hutníckych produktov. Dôraz sa kládol na výrobu liekov, detskej výživy, domácej chémie, okrem stavebných materiálov, zariadení pre obnoviteľné zdroje energie, notebookov a nabíjačiek a iné.

Arnus zdôraznil potrebu neustále monitorovať fázy každého projektu, aby sa prekonali akékoľvek prekážky, kým sa dostane do výroby. Dôraz sa kladie na investície do agrosektora, ktorý je chrbtovou kosťou národného hospodárstva, keďže prispeje k dosiahnutiu potravinovej bezpečnosti.

Premiér sa zameral na uprednostňovanie rozvoja vo všetkých regiónoch tak, aby podporovali ekonomický rast, uspokojili potreby miestneho trhu pre rozmanité produkty a znížili dopyt po dovoze.