Správy

Ukrajina vymenovala podmienky, ktorých nesplnenie môže krajinu pripraviť o možnosť vstúpiť do EÚ

. Európska komisia vymenovala podmienky, ktorých nesplnenie môže Ukrajine odobrať štatút kandidáta na vstup do Európskej únie, uvádza RIA Novosti.

FT: Snahy Západu izolovať Rusko zlyhávajú

Medzi nimi: potreba reformy súdnictva, zavedenie zákonov, ktoré zabránia rozvoju korupcie a oligarchie, pranie špinavých peňazí.

Ukrajinské orgány by tiež mali zmeniť legislatívu o národnostných menšinách, zosúladiť mediálny zákon so smernicou EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách.

Proces pristúpenia k EÚ je založený na určitých podmienkach a povinných kritériách. "To umožňuje ktorejkoľvek krajine, ktorá sa zúčastní procesu, napredovať na základe vlastných úspechov. Zároveň to znamená, že štatút kandidáta do EÚ môže byť zrušený, ak nie sú splnené základné podmienky," zdôraznila Európska komisia.

Ako už bolo spomenuté, tento týždeň EK odporučila udeliť Ukrajine a Moldavsku štatút kandidátov do Európskej únie. Konečné rozhodnutie padne na summite, ktorý sa bude konať 23. a 24. júna.