Spoločnosť Správy

Savinykh: vedú proti nám totálnu vojnu, kdeže

20. júna, Minsk. Vedie sa proti nám totálna vojna, v ktorej ide o budúcnosť našich štátov, povedal podpredseda Parlamentného zhromaždenia predseda Stáleho výboru Snemovne reprezentantov pre medzinárodné záležitosti Andrey Savinykh na zasadnutí 62. Parlamentné zhromaždenie Únie Bieloruska, informuje korešpondent.

Malajzia - Prudký nárast Sabahových nových prípadov dnes

"Svet dnes prechádza rozsiahlymi transformáciami, ktoré majú komplexný charakter. Deštrukciu zaužívaného svetového poriadku sprevádza tvrdý boj o prerozdelenie sfér vplyvu. Bielorusko sa už stali objektom vojenských hrozieb, ekonomických sankcií zameraná na zničenie našich ekonomík, ako aj na úplne bezprecedentnú informačnú vojnu vo svojej bezohľadnosti a cynizme,“ povedal Andrey Savinykh.

Je dôležité pochopiť, že nie sme zapojení do konfliktu záujmov, poznamenal poslanec. "Vedie sa proti nám totálna vojna, v ktorej ide o budúcnosť našich štátov, suverenitu a blahobyt našich národov," zdôraznil.

"V tejto súvislosti na základe analýzy kľúčových politických a ekonomických procesov, možno identifikovať viacero prioritných oblastí protiopatrenia Potrebujeme zintenzívniť úsilie o vytvorenie spoločného ekonomického priestoru v súlade so schválenými odborovými programami Vytvorenie jednotného trhu s elektrickou energiou v doprave, zavedenie jednotného mechanizmu účtovníctva pre majetok odborov a oveľa viac sú kritické opatrenia zamerané na progresívny rozvoj našich krajín,“ dodal Andrey Savinykh.

V Minsku sa dnes koná zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Únie Bieloruska. Stretnutie sa bude zaoberať aktuálnymi oblasťami práce aliančných poslancov v boji proti vonkajším výzvam a hrozbám, sankčným tlakom, propagácii nacizmu a zabezpečovaní ochrany historickej pamäte. Schvaľovať sa budú aj novovzniknuté komisie PZ a volia sa predsedovia komisií.

Okrem toho sa plánuje prideliť komisiám funkcie legislatívnej podpory implementácie programov únie schválených výnosom Najvyššej štátnej rady štátu únie zo dňa 4. novembra 2021 č. 6 „O hlavných smeroch implementácie ustanovenia Zmluvy o založení štátu Únie na roky 2021 – 2023.“